Nic není problém pro naší firmu

Zemní práce

Zemní práce

Naše firma se specializuje na široký rozsah zemních prací, které jsou základním kamenem každého stavebního projektu. Nabízíme komplexní řešení od strojních výkopových prací po terénní úpravy pozemků, a to vše s použitím nejmodernější techniky a metod. Naším cílem je poskytnout našim klientům kvalitní, efektivní a bezpečné služby, které přesně vyhovují jejich specifickým potřebám.

Strojní výkopové práce

Používáme pokročilé strojní vybavení, které nám umožňuje provádět výkopové práce s vysokou přesností a efektivitou. Ať už se jedná o přípravu terénu pro novou výstavbu, instalaci inženýrských sítí, nebo vytváření základů pro budovy, naše týmy jsou vybaveny a připraveny splnit tyto požadavky. Naše služby zahrnují:

  • Výkopy pro základy a suterény
  • Příprava terénu pro inženýrské sítě (vodovody, kanalizace, elektrické vedení)
  • Vytváření odvodňovacích systémů a jímek

Terénní úpravy pozemků

Kromě výkopových prací nabízíme také služby v oblasti terénních úprav. Tyto práce zahrnují modelaci terénu pro estetické i funkční účely, včetně zajištění správného odvodnění, vytváření zelených ploch a přípravy terénu pro další stavební činnosti. Naše služby terénních úprav zahrnují:

  • Zarovnání a modelaci terénu
  • Vytváření teras a opěrných zdí
  • Příprava půdy pro zahradní a krajinné úpravy